top of page
  • Writer's picturePanagiotis Barbarigos

NLP Coaching: Σχεδίασε το “αύριο”, “σήμερα” αντλώντας έμπνευση απο το “χθες”!

NLP Coaching: Εκεί που το «Τώρα» συναντά το «Χθες» & σχεδιάζουν ένα «Αύριο» “καταδικασμένο” να γίνει πραγματικότητα!

Το NLP Coaching είναι μία νέα προσέγγιση στο Coaching, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ακούγεται όλο και περισσότερο, λόγω της αποτελεσματικότητας της στο να προάγει βιώσιμες προσωπικές αλλαγές.

Όλο και περισσότερος κόσμος ο οποίος θέλει να πετύχει μία σημαντική προσωπική ή επαγγελματική αλλαγή στη ζωή του επιλέγει έναν NLP Coach , διότι συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά του συμβατικού Coaching και των Θεραπευτικών προσεγγίσεων, ενω διατηρεί τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εσωτερικής εναρμόνισης για κάθε ανθρώπινη ψυχή.


Τί είναι το NLP Coaching?

Το NLP Coaching είναι Coaching με τη χρήση των εργαλείων και τον μεθόδων του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP), μίας μεθοδολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν του Χάρτες Πραγματικότητας τους και την εμπειρία τους, καθημερινά. Μέσα από την οπτική της χαρτογράφησης, o Coachee καταννοεί τι είναι αυτό που τον/την σταματά από το να πετύχει, στόχους & άλλες αλλαγές.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι ένα σύστημα μελέτης της ανθρώπινης εμπειρίας και επικοινωνίας το οποίο δημιουργήθηκε απο μία ομάδα επιστημόνων που μελέτησαν σπουδαίους και επιτυχημένους ανθρώπους και αξιοποιώντας τα ευρήματά τους, έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ίδια αποτελέσματα, αν το θελήσουν.

Το NLP Coaching είναι ιδανικό για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών. Αλλαγών που θα αντέξουν το τεστ του χρόνου γιατί όπως λέμε στη γλώσσα του NLP: …σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τρόπο που να είναι «καταδικασμένες να πετύχουν».

Η συνήθης εστίαση στις αλλαγές είναι στο πως κάποιος/α θα συμπεριφερθεί με διαφορετικό τρόπο απο ότι συνέβαινε πριν. Το NLP Coaching παρεμβαίνει στον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής, εκεί από όπου πηγάζουν και ενεργοποιούνται οι αλλαγές… στον Υποσυνείδητο Νου.


Η αλλαγή που θα αντέξει τελικά σε βάθος χρόνου, έχει εκτός των άλλων τα εξής χαρακτηριστικά:

Ξεκινά εκ των έσω, έστω και με κάποιο εξωτερικό έναυσμα

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ο έλεγχος είναι να διατηρείται απο τον ίδιο τον άνθρωπο

Τα αποτελέσματά της είναι να μπορουν να μετρηθούν μέσα απο τις 5 αισθήσεις

Ειναι σχεδιασμένη να πετύχει μέσα στον χάρτη πραγματικότητας του ατόμου και είναι «φιλική» προς το άτομο

Ειδικά το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η διαφορά που κάνει τη διαφορά…


Το NLP Coaching είναι μία φιλική προσέγγιση προς τον άνθρωπο και την ανάπτυξη του, η οποία προέκυψε απο την μελέτη της ζωής στην πράξη και όχι μέσα απο κάποια αίθουσα. Βλέπει, ακούει & νιώθει τον ανθρωπο ως ένα έργο που δημιουργείται συνεχόμενα (work in progress & Human Becoming) και στόχος είναι να του δώσει τα εργαλεία ώστε ο ίδιος να γίνει ο δημιουργός του συνειδητά.

Χρησιμοποιεί εσωτερικούς πόρους που όλοι και όλες έχουμε, τοποθετώντας τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και την ευθύνη αυτών, στον ιδιο τον άνθρωπο και όχι στο περιβάλλον του, ενώ έχει 100% βιωματικό & εφαρμοσμένο χαρακτήρα κάτι που το κάνει ιδανικό για κάθε άνθρωπο, διότι αν ένας ή μία μπορεί , τότε όλοι & όλες μπορουν!


NLP Coaching & ο φυσικός μηχανισμός της Ύπνωσης

Το NLP Coaching εργάζεται υποσυνείδητα για καταφέρει βιώσιμες αλλαγές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Coachee, δίνοντας την ύψιστη σημασία στην οικολογία της αλλαγής ή αλλιώς στις επιπτώσεις που θα έχει η αλλαγή στη ζωή του.

Η πρόσβαση στον υποσυνείδητο Νου γίνεται μέσω του μηχανισμού της ύπνωσης. Η ύπνωση στα πλαίσια του NLP Coaching είναι ελαφριά και διευκολύνει το άτομο να βρεί μέσα του τις απαντήσεις που χρειάζεται για τη συνέχεια, διευκολύνοντας τις να αναδυθούν και να εκφραστούν.

Η ύπνωση είναι ο φυσικός μηχανισμός του σωματός μας για να μαθαίνει αλλά και να λειτουργεί με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και ενεργοποιείται καθημερινά σε όλους τους ανθρώπους δίχως να το καταλαβαίνουν. Είτε διαβάζεις και απορροφάσαι μέσα στο βιβλίο, είτε το ίδιο συμβαίνει ακούγοντας μουσική, είτε οδηγείς και δεν σκέφτεσαι τις κινήσεις που κάνεις, βιώνεις μία στιγμή ύπνωσης.

Η Ύπνωση είναι κάτι το διαφορετικό απο την Υπνοθεραπεία όπου η δεύτερη είναι θεραπεία με τη χρήση της ύπνωσης και δεν έχει κάποια σύνδεση με το NLP Coaching, πέρα από τη χρήση του ίδιου μηχανισμού για άλλο όμως λόγο.


NLP Coaching & Επικοινωνία

Μέσα απο το NLP Coaching ο Coachee «προπονείται» στο να επικοινωνεί καλύτερα με τον εαυτό του και κατανοοώντας τον εαυτό του , καταννοεί στη συνέχεια και τους άλλους. Τα πάντα στη ζωή είναι επικοινωνία. Όσο βαθύτερη κατανόηση επιτυγχάνει ο άνθρωπος στην επικοινωνία με εαυτό και άλλους/ες, τόσα περισσότερα μπλοκαρίσματα εκκαθαρίζονται και τόσο έρχεται πιο κοντά στη δική του/της αλήθεια και των άλλων. Η γλώσσα είναι το κυριότερο μέσο με το οποίο γίνεται η επικοινωνία και είναι μέσο προγραμματισμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Το NLP Coaching έχει έντονα μεταμορφωτικό χαρακτήρα ως προσέγγιση στην προσωπική ανάπτυξη και εστιάζει στο Παρόν για να σχεδιάσει το Μέλλον, εμπνεόμενο απο το Παρελθόν και τα διδάγματά του.

Σε αυτή την τελευταία πρόταση βρισκονται και οι διαφορές του με το συμβατικό Coaching και τη Θεραπεία κάθε μορφής.


Τί ΔΕΝ είναι το NLP Coaching?

Σε σχεση με τη Θεραπεία κάθε μορφής, το NLP Coaching ξεκάθαρα δεν έχει θεραπευτικό χαρακτήρα και δεν επισκέπτεται το παρελθόν για να απαντήσει «γιατί συνέβη ό,τι συνέβη».

Το επισκέπτεται για να μελετήσει μοτίβα θεμιτών ή μη συμπεριφορών και αντιδράσεων σε εξωτερικά συμβάντα ώστε να βοηθήσει το άτομο να τα αναπαράγει επιτυχημένα στο παρόν ή αλλάξει μία μη επιθυμητή συμπεριφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

Η διαφορά του με το συμβατικό Coaching γνωστό και ως Life Coaching, είναι ότι το NLP Coaching εμβαθύνει περισσότερο στο πως οι άνθρωποι χαρτογραφούν τη ζωή τους και πως τα προβλήματα που βιώνουν δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της χαρτογράφησης αυτής.

Μπορούμε να πούμε ότι το NLP Coaching εργάζεται περισσότερο μεταμορφωτικά (Transformational) από ότι διαδικαστικά (Transactional). Αν και μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις σε επιμέρους προβλήματα, το NLP Coaching είναι ιδανικό για την επίτευξη αλλαγής του τρόπου σκέψης που δημιουργεί τα προβλήματα καθώς στιάζοντας την αιτία και όχι στο σύμπτωμα, το αποτέλεσμα είναι μεταμορφωτικό και πολύπλευρο.

Η κύρια διαφορά του με τις διάφορες Θεραπευτικές προσεγγίσεις και την Ψυχοθεραπεία είναι ότι δεν ψάχνει για απαντήσεις στο παρελθόν, αλλά βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης που δημιουργησε τότε ένα πρόβλημα ή έφερε μία σημαντικη επιτυχημένη ή ευτυχισμένα στιγμή και πως να τον αλλάξει ή να τον εδραιώσει, ανάλογα με το θέμα.


Που δίνει λύσεις το NLP Coaching?

Εστιάζοντας στο πως ο άνθρωπος χαρτογραφεί τη ζωή για να την εξερευνήσει, το NLP Coaching δίνει λύσεις σε βαθιά θέματα της ανθρώπινης ψυχής. Ενδεικτικά κάποια είναι τα εξης:


απελευθέρωση εγκλωβισμένων συναισθημάτων

απελευθέρωση απο φοβίες με μεγάλη αποτελεσματικότητα

σύνθεση επίπονων απαντήσεων από το παρελθόν σε ένα νέο και ενδυναμωτικό όραμα

αλλαγή περιοριστικών πεποιθήσεων

Χαρτογραφηση Αξιών & Αλλαγή Αξιών

Σκοπός Ζωής, Πυρηνική Αλληγοριά & Αυθεντικότητα

Εσωτερικές Συγκρούσεις και συμφιλίωση αντικρούμενων μερών και ρόλων

Διαχείριση νέων κανονικοτήτων και μεγάλων αλλαγών

Στοχοθεσία καταδικασμένη να υλοποιηθεί και όχι απλώς S.M.A.R.T.

Επανασχεδιασμός προσωπικής επικοινωνίας για το βέλτιστο αποτέλεσμα

Απαλλαγή απο κοινωνικό και οικογενειακό προγραμματισμό που βαζει εμπόδια

Αλλαγή καριέρας

Λήψη κομβικών αποφάσεων για τη ζωή που χρειάζονται πρόσβαση στην εσωτερική σοφία

Αν αυτό που χρειάζεσαι είναι να σχεδιάσεις και να πετύχεις το μέλλον που επιθυμείς σήμερα, εμπνεόμενος/η απο το παρελθόν σου, δίχως το βάρος και δύσκολα συναισθήματα των απαντήσεων που υπάρχουν εκεί, αξίζει να δοκιμάσεις το NLP Coaching!

Comments


bottom of page